Aktualności

2023-10-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32) – Znak Jonasza

(…) To plemię jest plemieniem przewrotnym.

————–

Gdy potrzeba, potrafimy pokonać mnóstwo przeciwności, dziesiątki kilometrów, aby spotkać lekarza, terapeutę, charyzmatyka, kierownika duchowego, człowieka mądrego, kompetentnego, jakiegoś fachowca, a jednocześnie nie stać nas na wierność modlitwie i szukanie Jezusa.

 

Jezu, mój Królu, wierzę, że jesteś moją mądrością, Ciebie pragnę słuchać. Jesteś źródłem miłosierdzia, ku Tobie chcę się nawracać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...