Aktualności

2019-10-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 42-46) – Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

(…) Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.

————–

Dzisiejsze Jezusowe mocne słowo jest wezwaniem do przebudzenia się z krótkowzroczności. Jego „biada” jest wezwaniem do wyjścia z wygodnej postawy pychy i wejścia na drogę jedności życia. Uzdolnij, Panie, moje oczy, aby widziały zawsze pełne dobro człowieka: moje i moich bliźnich. Umocnij mnie w trudzie walki o dobro duszy.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 11, 42-46)

Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać.
Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz».
On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...