Aktualności

2020-03-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Łk 4, 24-30) – Jezus został posłany do wszystkich ludów

(…) Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

————–

Jezus był mile widziany w Nazarecie dopóki nie zaczął realizować swojej misji proroka, czyli przemawiającego i działającego w imię Boga. Jest sporo takich ludzi, którzy nie akceptują tego, że nagle ktoś z otoczenia wyrasta ponad nich. I trudno powiedzieć, czy wynika to bardziej z zazdrości, czy z braku pokory. Tak czy owak to oznacza, że poczucie wartości takich ludzi jest źle zbudowane.

 

Jezu, mój Królu, pragnę za wszelką cenę bronić się przed taką postawą. Mógłbym w ten sposób bardzo dużo stracić. Warto, by „lepsi” ode mnie byli przeze mnie mile widziani.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 24-30)

Jezus został posłany do wszystkich ludów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
„Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...