Aktualności

2023-02-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mk 8, 27-33) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

————–

Słowa Jezusa brzmią jak egzorcyzm: Szatanie, odejdź ode Mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Czy o nas, o naszym życiu Jezus też mógłby tak powiedzieć? Przecież bywa tak, że mamy plan na swoje życie; najlepszy z możliwych, miejsce Jezusa w nim i – broń Boże – aby ktoś coś zmieniał. Są takie rzeczy z Ewangelii, które przyjmujemy zgodnie z nauką Kościoła, ale są i takie, z którymi chętnie polemizujemy czy wręcz się nie zgadzamy. Czy my czasem nie pouczamy Jezusa, jak On ma działać w naszym życiu?

 

Jezu, mój Królu, moje życie, moje plany również potrzebują egzorcyzmu, aby ukryty w szczegółach diabeł nie zwiódł mnie pozorami dobra. Chcę myśleć po Bożemu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 27-33)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...