Aktualności

2021-11-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 18, 35-43) – Nawrócenie Zacheusza

(…) Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

————–

Jezus przychodzi w gościnę do domu spotkanego po drodze grzesznika. Spotkanie Zacheusza z Jezusem, doświadczenie Jego miłości skłoniło go do nawrócenia. Czy tak też jest w naszym przypadku? Czy nasze spotkanie z Jezusem nas przemienia? Czy jesteśmy otwarci na duchowy plan dla naszego chrześcijańskiego życia? Jak odpowiadamy na otrzymane na modlitwie i w Eucharystii łaski?

 

Jezu, tak jak Zacheusz otwieram moje życie na Twoje pełne miłości spojrzenie. Wejdź do domu mojej codzienności.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 18, 35-43)

Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...