Aktualności

2024-04-15 16:23

Ewangelia na dziś – 16 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 30-35) – Ja jestem chlebem życia

(…) Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

————–

Mojżesz w czasie wędrówki przez pustynię był pośrednikiem między Bogiem a ludem. Na prośbę ludu Bóg zesłał mannę – pokarm, który karmi ciało, ale nawet i on się znudził Izraelitom. Ojciec daje prawdziwy chleb z Nieba, chleb życia, którym jest Syn – Jezus. To nie jest jedynie metafora. Jezus zstępuje z Nieba i daje życie. Prawdziwe i wieczne życie. Mają do niego dostęp ci, którzy wierzą w Jezusa.

 

Jezu, mój Królu, który zstąpiłeś z Nieba, jesteś obecny w Eucharystii. Proszę Cię, niech nigdy nie zabraknie mi tego Chleba.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 30-35)

Ja jestem chlebem życia

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!».
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...