Aktualności

2022-12-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (J 5, 33-36) – Jan był lampą, co płonie i świeci

(…) Ja mam świadectwo większe od Janowego.

————–

Wszystko, o czym Jan mówił, co zapowiadał – w Jezusie się wykonało. Bardzo trudno przyszło uczonym w Piśmie uwierzyć Janowi, tym bardziej trudno będzie im uwierzyć Jezusowi. To dlatego, że wpierw nie uwierzyli Mojżeszowi, czytali go bez ducha Bożego, bez posłuszeństwa i z zamkniętymi sercami. Gdyby uwierzyli pismom Mojżesza, odkryliby, że są świadkami ich wypełnienia. 

 

Jezu, mój Królu, Ty jesteś ostatnim Słowem Boga, jesteś Jego Amen. Pragnę bardzo, byś stał się także Amen mojego życia, Amen mojej duszy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 5, 33-36)

Jan był lampą, co płonie i świeci

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...