Aktualności

2020-12-15 17:11

Ewangelia na dziś – 16 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Łk 7, 18b-23) – Na Chrystusie spełniają się proroctwa

(…) Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

————–

Rozbrajająca jest prostota i pokora Jana. On także ma własną wizję nadchodzącego Mesjasza, opartą na starotestamentalnych proroctwach: ma to być surowy sędzia, który przeprowadzi bezwzględny sąd. Jezus jednak wychodzi poza wszelkie schematy i oczekiwania. Jan czuje się wręcz zagubiony, ale jest na tyle szczery i odważny, że nie pogrąża się w swoich wątpliwościach i domysłach, lecz pyta wprost Jezusa przez swoich uczniów: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego?”.

 

Jezu, pragnę przychodzić do Ciebie w moich zagubieniach i wątpliwościach. Wierzę, że je rozwiejesz i umocnisz moją wiarę w Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 7, 18b-23)

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc:
«Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...