Aktualności

2019-12-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 21, 23-27) – Skąd pochodził chrzest Janowy?

(…) Przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: Jakim prawem to czynisz?

————–

„Kto Ci dał taką władzę?”. To pytanie nieustannie zadają ci, którym nie podoba się moja wiara, których uwiera ciasny kołnierzyk pychy, którzy atakując prawdę, wzbraniają się przed jej przyjęciem. Na adwentowej ścieżce Jezus uczy mnie rozpoznawania znaków zapowiadających Jego przyjście. One nie są po to, aby się lękać, lecz aby lepiej rozumieć moją zależność od Zbawiciela, którego władza jest służbą miłości. Wiara jest pytaniem, ale jeszcze bardziej słuchaniem.

 

Panie, daj mi wiarę, która pozwoli każdego dnia życiem potwierdzać, że jesteś moim jedynym Zbawicielem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?».
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...