Aktualności

2020-06-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 5, 43-48) – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

(…) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

————–

Bóg kocha bezinteresownie, obdarza swoją miłością dobrych i złych, ponieważ będąc miłością, nie może nie kochać. Kiedy kochamy innych za coś lub z jakiegoś powodu, zachowujemy się jak poganie. Mamy sieroce serca, które jeszcze nie poznały, nie zasmakowały czułej i miłosiernej miłości Ojca. Im bardziej stajemy się synami i córkami Boga, tym bardziej jesteśmy braćmi i siostrami dla każdego napotkanego człowieka, ponieważ obdarzamy innych miłością, którą sami otrzymaliśmy.

 

Jezu, pomóż mi żyć łaską bycia synem, bycia córką Ojca. Pragnę odkrywać w sobie podobieństwo do Niego, podobieństwo w miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 43-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...