Aktualności

2023-03-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 marzec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) – Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

(…) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.

————–

Prawo i przykazania nie są nam dane przez Boga, aby nas dręczyć, zawężać horyzonty, pozbawiać wolności. Wręcz przeciwnie. Prawo jest nam dane, aby chronić naszą godność, wartość i wolność. Naszą i każdego innego człowieka. Jezus przyszedł wypełnić prawo miłością. I nas także zachęca do tej postawy. Wypełniając Boże prawo z miłości, już nie tyle nakazujemy innym, ile pociągamy ich naszym przykładem do wartościowego życia.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za dar przykazań, drogowskazów do wolności. Naucz mnie żyć nimi nie z przymusu czy lęku, lecz w zaufaniu i miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...