Aktualności

2024-05-14 16:23

Ewangelia na dziś – 15 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 17, 11b-19) – Uświęć ich w prawdzie

(…) Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

————–

Z modlitwy Jezusa dowiadujemy się, że uczniowie, tak jak ich Mistrz, są zagrożeni. Nie tylko na Jezusie skupia się gniew, ale również na Jego najbliższych. Bycie blisko Niego powoduje popadnięcie w niełaskę świata. Od Jezusa wiemy, że świat to szatan i jego wartości; pycha, chciwość, złość, rozwiązłość, wyuzdanie, bezbożność, żądza, nieuczciwość…

 

Jezu, mój Królu, daj mi Twego Ducha, Ducha Świętego, abym odważnie przeciwstawiał się duchowi tego świata.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 11b-19)

Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia; aby się wypełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...