Aktualności

2023-05-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 maj 2023 rok

EWANGELIA (J 15, 26-16, 4a) – Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

(…) Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

————–

Co mamy robić, gdy ludzie wykluczają nas ze swojego środowiska z powodu wyznawanej wiary? Co odpowiedzieć tym, którzy zarzucają nam, że jesteśmy dziwni, bo wierzymy w „te chrześcijańskie brednie”? Jak reagować, gdy w jakiś sposób jesteśmy prześladowani, wyśmiewani, wyszydzani? Być chrześcijaninem to dawać świadectwo o Jezusie, a On udzieli nam swego Ducha, abyśmy byli Jego znakiem w świecie.

 

Jezu, mój Królu, umocnij mnie Duchem Wspomożycielem, Duchem Prawdy, abym umiał świadczyć o Tobie zawsze i wszędzie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 15, 26-16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...