Aktualności

2021-05-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 16, 23b-28) – Opuszczam świat i idę do Ojca

(…) O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje.

————–

Najlepszym lekarstwem na nasze utrapienia jest modlitwa. Dziś Jezus zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić Ojca w Jego imię, to Ojciec nas wysłucha. A my jak się modlimy? Czy prosimy w imię Jezusa? Nauczmy się modlić i starajmy się to robić coraz lepiej. Stawajmy na modlitwie z sercem wypełnionym miłością do Boga i pełnym zawierzeniem.

 

Jezu, dziękuję Ci za obietnicę, którą dziś mi dajesz: „Proście, a otrzymacie”, i za to, że zawsze mnie wysłuchujesz.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...