Aktualności

2020-05-14 18:11

Ewangelia na dziś – 15 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 15 ,12-17) – To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

(…) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

————–

O pierwszych chrześcijanach poganie mówili z podziwem: „Zobaczcie, jak oni się miłują”. Czy inni dziś, patrząc na nas, mogą powiedzieć to samo? Czy wzajemność w miłości, w przyjaźni, w braterstwie, w służbie jest wartością, która nas wyróżnia jako uczniów i przyjaciół Jezusa?

 

Jezu, pomóż mi odkrywać we wzajemnej miłości piękno, sens i cel chrześcijańskiego życia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 15, 12-17)

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...