Aktualności

2023-07-14 16:11

Ewangelia na dziś – 15 lipiec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 10, 24-33) – Nie bójcie się ludzi

(…) Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 

————–

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: Bójcie się Tego, który i ciało, i duszę może oddać na potępienie [PIEKŁO]. Szatan nas wabi, ale to my sami wchodzimy w sidła pokus i wybieramy grzech. Nic, co jest wyborem zła, nie dzieje się wbrew naszej woli. Dlatego obawiajmy się jedynie samych siebie, swoich słabości, upadków. Zostawmy siebie i w swoje miejsce postawmy Jezusa, naszego Nauczyciela i Pana.

 

Jezu, mój Królu, zbyt mocno wierzę w siebie. Zapieram się Ciebie, gdy grzeszę. Ty jednak dajesz mi jeszcze wiele okazji, abym się do Ciebie przyznał.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...