Aktualności

2021-06-14 17:11

Ewangelia na dziś – 15 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 5, 43-48) – Miłujcie waszych nieprzyjaciół

(…)  A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

————–

To chyba najtrudniejsze przykazanie. Łatwo kochać tych, z którymi jest nam dobrze, są nam przyjaźni, itd. Ale tu Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. Nie znaczy to, że muszę wszystkich lubić. Wystarczy, że będę pragnąć dobra dla swojego nieprzyjaciela, będę się modlić o jego zbawienie, bo na tym polega prawdziwa miłość. To trudne, ale nie jesteśmy sami. Taka jest droga miłości Boga, którą powinniśmy kroczyć.

 

Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie, bo mam problem z miłością nieprzyjaciół. Pomóż mi, bym umiał kochać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 43-48)

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...