Aktualności

2023-01-13 16:11

Ewangelia na dziś – 14 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 2, 13-17) – Powołanie Mateusza

(…) Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. 

————–

Dzisiejsza Ewangelia terminem „grzesznicy” określa konkretną grupę ludzi – „wielu”. To nie byli zwykli grzesznicy, to byli najgorsi z najgorszych. Celnicy współpracowali z okupantem, gnębili ludzi, wyłudzali pieniądze w nikczemny sposób. A czy i my nie postępujemy w ten sam sposób? Jeśli mówimy o duchowej niewoli – grzechu, to w jakimś sensie tak. Często ulegamy temu okupantowi, ale czy możemy powiedzieć, że współpracujemy z nim? Są wśród nas ludzie, którzy to robią.

 

Jezu, mój Królu, współcześnie grzech stał się dla wielu dochodowym biznesem. Proszę, daj mi serce czyste.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 13-17)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...