Aktualności

2020-01-13 18:11

Ewangelia na dziś – 14 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) – Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

(…) Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

————–

Jezus naucza o Bogu i Jego słowie z mocą i autorytetem. Potwierdzeniem tych słów było uwolnienie opętanego. Tam, gdzie inni słyszeli wielkość i moc słów Bożych, opętany słyszał zgubę. Słowo Jezusa uwalnia nas od wszelkiego zła. Kiedy i w jaki sposób doświadczyłem mocy słowa Bożego? Które ze słów Ewangelii szczególnie mnie zachwycają, poruszają, uwalniają? Opowiem o nich Jezusowi.

 

Jezu, Ty mocą swojego słowa uwalniasz mnie od zniechęcenia, buntu i zła. Dajesz mi nadzieję i nowe życie. Dziękuję Ci, Panie!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chczesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...