Aktualności

2019-10-13 18:11

Ewangelia na dziś – 14 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) – Znak Jonasza

(…) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

————–

Nie lubimy, gdy ktoś, mówiąc nam prawdę, wzywa do nawrócenia, do konkretnej zmiany w życiu. Nie brak też w sercu podszeptów złego ducha, który przekonuje, że tego absolutnie nie potrzebujemy. Tylko od Jezusa pochodzi prawda, która wyzwala. Ale ona się nie rozpocznie ani nie dokona, jeśli najpierw nie staniemy w prawdzie o sobie samych.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak Jonasza

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...