Aktualności

2024-03-13 16:11

Ewangelia na dziś – 14 marzec 2024 rok

EWANGELIA (J 5, 31-47) – Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

(…) Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.

————–

W Prawie Starego Przymierza istniała zasada, że zgodne świadectwo dwóch albo trzech osób przemawiało w sposób decydujący w jakiejś kwestii. Pan Jezus na świadków w swojej sprawie przywołuje Mojżesza i Jana Chrzciciela. Najważniejszym ze świadków jest jednak Ojciec, który Go posłał. Świadectwo Ojca obecne jest w słowach Pisma i widoczne w czynach, jakich Jezus dokonuje. By rozpoznać, kim jest Jezus, trzeba przyjąć słowa świadków, na których On się powołuje.

 

Jezu, mój Królu, wierzę Twoim słowom, przez które objawiasz mi miłość Ojca do mnie. Wierzę w Twoją misję, jaką jest przyprowadzenie nas wszystkich do domu Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 5, 31-47)

Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Żydów:
„Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli?”

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...