Aktualności

2023-03-13 16:11

Ewangelia na dziś – 14 marzec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 18, 21-35) – Przypowieść o niemiłosiernym słudze

(…) Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

————–

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – te słowa Modlitwy Pańskiej nasze usta wypowiedziały niezliczoną ilość razy. Prosiliśmy Boga o odpuszczenie win i obiecywaliśmy tak samo uczynić wobec tych, co nam zawinili. Nie puste słowa, ale serce pełne miłosierdzia staje się przepustką do Nieba. Jezus jest tym, który zawsze lituje się nad nami grzesznymi, ilekroć Go prosimy. Czyńmy i my podobnie wobec bliźnich.

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie patrzeć na drugiego człowieka Twoimi oczami, abym umiał zawsze przebaczać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 18, 21-35)

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...