Aktualności

2019-11-13 18:11

Ewangelia na dziś – 14 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 17, 20-25) – Królestwo Boże jest pośród was

(…) Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was.

————–

Słowa Ewangelii są jasne. Jezus nie zapowiada, lecz stwierdza: Królestwo Boże już jest, blisko, w sercu! Jest mocą przemieniającej obecności Chrystusa. Ode mnie zależy, czy przyjmę Go wraz z nowym prawem miłości. Niech Duch Święty, którego mi dałeś, Panie, ożywia moją przyjaźń z Tobą, abym mógł żyć nowym prawem miłości w relacjach z bliźnimi.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 17, 20-25)

Królestwo Boże jest pośród was

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...