Aktualności

2020-07-13 18:11

Ewangelia na dziś – 14 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 11, 20-24) – Jezus gromi oporne miasta

(…) Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. 

————–

Mocne są słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, ale przebija przez nie też przygnębienie, że pomimo tylu cudów Korozain, Betsaida, Kafarnaum – miasta, w których Jezus uczynił najwięcej dobra – dalekie były od nawrócenia i pokuty. I dziś warto zapytać siebie: A co z moim nawróceniem i pokutą? Czy potrafię przyjmować Bożą łaskę i miłosierdzie? Czy ich nie lekceważę? Czy Boża dobroć i cierpliwość poruszają moje wnętrze ku przemianie życia?

 

Jezu, przepraszam Cię z głębi serca za wszelki opór, opieszałość, niedbalstwo czy wręcz lenistwo w przyjmowaniu łaski nawrócenia i podejmowaniu pokuty za grzechy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 11, 20-24)

Jezus gromi oporne miasta

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...