Aktualności

2022-04-13 16:11

Ewangelia na dziś – 14 kwiecień 2022 rok – WIELKI CZWARTEK

EWANGELIA (J 13, 1-15) – Do końca ich umiłował

(…) Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

————–

Przez posługę kapłanów możemy doświadczać Chrystusowej miłości do końca w każdej celebrowanej Ofierze Mszy św., w głoszonym Słowie, w Sakramencie Pokuty, w darze wspólnoty. Dziękujmy dziś Bogu za kapłanów, a jednocześnie módlmy się za tych spośród nich, którzy do tej miłości do końca jeszcze nie dorastają, nawet będąc wiele lat kapłanami.

 

Proszę Cię, Jezu, o świętość życia dla kapłanów, aby w Maryi szukali umocnienia. Powierzam Ci dziś kapłanów chorych, cierpiących, kuszonych, w kryzysie. Powierzam Ci mojego kapłana… Niech Twoja i Maryi miłość do końca będzie ich siłą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 13, 1-15)

Do końca ich umiłował

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!».
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...