Aktualności

2020-12-13 17:11

Ewangelia na dziś – 14 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 21, 23-27) – Skąd pochodził chrzest Janowy?

(…) Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

————–

Zachwycająca jest wewnętrzna wolność, prostota i mądrość Jezusa. Nie boi się swoich przeciwników, nie wchodzi z nimi w niekończące się dysputy, lecz wzywa do ustosunkowania się do prawdy. Jezus nie odpowiada im na pytanie o wiarygodność swojego posłania i misji. Prawda domaga się prawdy, a wiarygodność – wiarygodności. Tylko wtedy możliwe jest spotkanie, rozeznanie i pojednanie.

 

Jezu, proszę Cię o serce proste i szczere, abym szedł ufnie za Tobą przez życie, a nie podważał Twojego autorytetu wobec innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?».
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...