Aktualności

2021-09-12 17:11

Ewangelia na dziś – 13 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 7, 1-10) – Uzdrowienie sługi setnika

(…) Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

————–

Sposób przedstawienia prośby przez setnika to dla nas wzór modlitwy. Świadomi swego oddalenia od Boga przez grzech, też możemy Go pokornie prosić na modlitwie o łaski z pełną ufnością w Jego moc, prosząc o wstawiennictwo swoich przyjaciół czy świętych, wierząc, że tak jak setnika i nas wysłucha.

 

Jezu, dziękuję Ci, że zawsze i z wszystkim zawsze mogę do Ciebie przyjść.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 7, 1-10)

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi.
A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...