Aktualności

2020-01-12 18:11

Ewangelia na dziś – 13 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

(…) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

————–

Jezus dzisiaj daje nam Dobrą Nowinę i mówi, że czas z Nim spędzony staje się czasem pełnym miłości, zbawienia, łaski. On jest dla nas czułością, bliskością i mocą Ojca. Przyjmując tą bliskość bycia z Chrystusem, możemy z odwagą powierzyć Mu nasze dziś i jutro, jak uczynili to Piotr i Andrzej oraz Jakub i Jan.

 

Jezu, pozwól mi na nowo doświadczyć, że czas przeżyty z Tobą ma inny sens, wartość, wymiar, że nie umyka bezpowrotnie, lecz staje się moim spełnieniem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...