Aktualności

2023-10-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 15-26) – Walka Chrystusa ze złym duchem

(…) Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy.

————–

Trudno nam zaakceptować, gdy ktoś w naszym dobrym postępowaniu dopatruje się złych intencji. Możemy ulec zniechęceniu, bo po co się starać, skoro nie tylko, że nikt nas nie docenia, to jeszcze jesteśmy oskarżani o nieszczerość. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje posądzony o coś, czego może i my doświadczamy.

 

Jezu, mój Królu, niech moja mocą w czynieniu dobra będzie Duch Święty, który zawsze jest znakiem prawdy i uczciwości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 15-26)

Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: «Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem». Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...