Aktualności

2022-10-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 11, 47-54) – Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

(…) Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

————–

Dzisiejsza Ewangelia jest pytaniem; w jaki sposób pomagamy innym poznać Bożą łaskę? Trzeba starać się tak żyć, aby nie tylko samemu, ale również wszystkim, których Bóg postawi na naszej drodze, pomóc wejść do Królestwa Bożego. Wiara to odpowiedzialność za siebie i innych. Wiara to odpowiedzialność za cały Kościół święty.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię o łaskę odpowiedzialnej wiary, abym swoim życiem i postępowaniem dawał świadectwo bycia dzieckiem Bożym, a tym samym innych do Ciebie przyciągał. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 11, 47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...