Aktualności

2021-10-12 17:11

Ewangelia na dziś – 13 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 42-46) – Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

(…) I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

————–

Jezus przestrzega nas dziś przed tym, abyśmy nie ograniczali naszej wiary tylko do wypełniania prawa, jak to czynią faryzeusze, bo to za mało, by zasłużyć na życie wieczne. Oczywiście trzeba go przestrzegać: uczestniczyć w niedziele w Eucharystii, pościć, nie kraść, nie kłamać, nie obmawiać, dawać jałmużnę… Ale jeśli kochamy Jezusa, będziemy chcieli spotykać się z Nim częściej niż tylko w niedziele. I tego właśnie pragnie Bóg – abyśmy byli miłosierni i sprawiedliwi.

 

Jezu, staję przed Tobą i powierzam Ci swoje życie, prosząc o wyobraźnię miłosierdzia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 42-46)

Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział:
«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...