Aktualności

2021-11-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) – Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać.

————–

Zniechęcamy się, gdy nie dostrzegamy rezultatów naszej modlitwy. A przecież modlitwa to nie magiczna formuła, lecz dar Ducha Świętego. Wymaga wielu wyrzeczeń z naszej strony, ponieważ jest aktem miłości, ofiarności. Modlitwa jest skuteczna, jeśli wytrwamy w niej i pozwolimy Bogu działać. A będzie jeszcze bardziej wysłuchana jeżeli nasze serce nie będzie obciążone nieprzebaczeniem bliźniemu, nawet najdrobniejszej urazy.

 

Jezu, otwórz moje serce i obdarz pokorą, abym potrafił wytrwać na modlitwie z miłości do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...