Aktualności

2022-04-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 kwiecień 2022 rok – WIELKA ŚRODA

EWANGELIA (Mt 26, 14-25) – Zdrada Judasza

(…) Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.

————–

ZDRADA! My, ludzie, nie potrafimy wybaczać, a nasze życie często wypełnia gorycz. Na zdradę odpowiadamy zerwaniem przyjaźni. Tymczasem Jezus postępuje inaczej. Choć odczuwa smutek, wciąż kocha ludzi, nie rezygnuje z ich ocalenia. Jego miłość do nas nie ma granic. Skutki i konsekwencje naszej zdrady Jezusa zobaczymy w wieczności.

 

Jezu, Ty oddałeś ostatnią kroplę swojej Krwi, aby pokazać nam, ile kosztuje człowiek, jaka jest jego wartość, mimo, że my Cię ciągle zdradzamy każdym grzechem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 26, 14-25)

Zdrada Judasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusz.

 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?».
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: „Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?».
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».
Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?». Odpowiedział mu: «Tak, ty».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...