Aktualności

2022-12-12 16:11

Ewangelia na dziś – 13 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 21, 28-32) – Grzesznicy uwierzyli Janowi

(…) Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

————–

Jezus przedstawia dziś dwie reakcje na Boże wezwanie. Pierwsza to bunt, po którym jednak następuje skrucha. Druga to pozorne posłuszeństwo, po którym następuje bezczynność. Jest jednak jeszcze trzecia postawa. To postawa Chrystusa, który na prośbę Ojca nie tylko natychmiast odpowiedział: „Dobrze, Panie!”, lecz także bez wahania i natychmiast pobiegł pracować w winnicy. To gorliwe pragnienie pełnienia Woli Ojca poprzedziło hojny dar z siebie.

 

Jezu, mój Królu, Ty pokazujesz mi dzisiaj prawdę o moim sercu, nie pozwól mi nigdy sprzeciwić się pragnieniom Ojca w Niebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 21, 28-32)

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...