Aktualności

2024-06-12 16:30

Ewangelia na dziś – 13 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 5, 20-26) – Pojednaj się najpierw z bratem swoim

(…) Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

————–

Musimy pamiętać, że ten człowiek, z którym nie chcemy albo nie umiemy się pojednać, może znaleźć się w Niebie. I wtedy nie będziemy mogli wejść do Nieba razem z nim, bo tam wszyscy muszą żyć w zgodzie, tam nie ma miejsca na wspominanie urazów, na niechęć do kogokolwiek, na brak przebaczenia. I nic nie pomogą żadne zasługi uzbierane tu na Ziemi. Możemy czynić w życiu dużo dobra i dużo się modlić, ale jeśli nie będziemy pojednani z ludźmi, to nic nam to nie pomoże.

 

Jezu, mój Królu, przebaczam bliźnim, bo Ty tego chcesz, a ja chcę tego, czego Ty chcesz.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 20-26)

Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...