Aktualności

2023-01-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 

————–

Choroba dotykająca bogatych i biednych, samotnych i tych, którzy mają rodziny, jest trudną lekcją pokory. Uczy, że jesteśmy bezbronni wobec małej bakterii – trądu. Spójrzmy na dzisiejszy fragment Ewangelii w ten sposób i słowo „trąd” zastąpmy słowem „grzech”, a „trędowaty” – słowem „grzesznik” lub bardziej szczegółowo: wstawmy konkretny grzech i swoje imię. Czy możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy takimi grzesznikami jak ten trędowaty?

 

Jezu, mój Królu, jak bardzo pokorny był trędowaty człowiek, którego uzdrowiłeś. Jak pięknym przykładem nawracającego się grzesznika jest on dla mnie dzisiaj. Chcę być jak on.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...