Aktualności

2022-08-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 19, 3-12) – Nierozerwalność małżeństwa

(…) A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.

————–

Małżeństwo nie jest związkiem dwóch osób, które mają wspólne plany na przyszłość. Małżeństwo jest powołaniem do życia w nierozerwalnej więzi z drugim człowiekiem dla jego zbawienia i dla wydania potomstwa, które będzie oddawało chwałę Bogu. Tym jest małżeństwo, wezwaniem do ofiary krzyża dwojga osób. Kto nie potrafi unieść swojego krzyża, zyskuje wierną i podobną sobie duszę [żonę, męża], aby wraz z nią dążyć do doskonałości i podwójnie oddać chwałę Bogu w podejmowaniu wzajemnych trudów i przeciwności.

 

Jezu, mój Królu, Ty powiedziałeś, że mąż i żona są jedno w Twoich oczach. Powierzam Ci, wszystkie małżeństwa zawarte przed Tobą, aby wytrwały w swoim powołaniu.

 

BEZ MĘŻA CZY ŻONY, NIE WYBIERAJ SIĘ DO NIEBA. – PAN JEZUS /Orędzia o Małżeństwie/

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 19, 3-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».
Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».
On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...