Aktualności

2019-08-11 18:11

Ewangelia na dziś – 12 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 17, 22-27) – Podatek na świątynię

(…) Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Powiedział: Od obcych.
Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę.

————–

Panie, daj mi odczuć prawdziwą wolność w wypełnianiu chrześcijańskich obowiązków. Niech wytrwałe chodzenie razem z Tobą doprowadzi mnie do udziału w Twojej jedności z Ojcem.

EWANGELIA (Mt 17, 22-27)

Podatek na świątynię

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili.
Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.
Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”
.

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...