Aktualności

2023-10-11 16:11

Ewangelia na dziś – 12 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 5-13) – Wytrwałość w modlitwie

(…) O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

————–

Czy mamy takiego przyjaciela, o jakim mówi Jezus? Czy jesteśmy dla kogoś takimi przyjaciółmi? Każdy z nas ma, czy miał, rodziców, od których otrzymał miłość. A Bóg jest od tego wszystkiego większy. Bardziej przyjacielski niż najlepszy przyjaciel, bardziej troskliwy niż najlepszy rodzic. O takim Przyjacielu i Ojcu uczy Jezus. O Duchu Świętym.

 

Jezu, mój Królu, pragnę Twojego Ducha, i Jego owoców, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 5-13)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: «Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie».
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...