Aktualności

2021-03-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) – Pierwsze ze wszystkich przykazań

(…) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

————–

To znaczy całkowicie, czyli postawisz Boga w centrum swojego życia, zaufasz Mu do końca, uwierzysz, że chce twojego dobra, i oddasz Mu całe swoje życie, bez żadnych zastrzeżeń. I zawsze będziesz Mu wierny. Credo wraz z przykazaniem miłości tworzy fundament życia chrześcijańskiego. Na fundamencie tym budujmy nasze relacje z bliźnim, kochając go jak siebie samego, nawet gdy bliźni okaże się naszym krzyżem.

 

Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce, abym zrozumiał, że miłość Boga i bliźniego powinna być sensem mojego życia.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?».
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...