Aktualności

2019-11-11 18:11

Ewangelia na dziś – 12 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 17, 7-10) – Słudzy nieużyteczni jesteśmy

(…) Słudzy nieużyteczni jesteśmy.

————–

Są to słowa prawdy, która umożliwia nam wzrastanie. Pomaga właściwie budować relację z Bogiem. Bo cóż możemy sami z siebie? Kim jesteśmy? Wszelkie dobro, jakiego doświadczamy w życiu, pochodzi od Boga. Niestety, nie zawsze potrafimy je przekazywać dalej. Nie dopuść, Panie, abym jakiekolwiek dobro przypisywał tylko sobie samemu, lecz zawsze dziękował Tobie.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 17, 7-10)

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...