Aktualności

2020-12-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 17, 10-13) – Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

(…) Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć.

————–

Bóg przychodzi w prostocie, pokorze, ubóstwie i ukryciu. Nie ma w Jego przyjściu nic z tryumfalizmu, za którym czasami tak przewrotnie tęskni serce człowieka. Podobnie poprzednik Słowa Wcielonego, Jan Chrzciciel, przyszedł w pokorze i ubóstwie, głosząc chrzest nawrócenia. I natychmiast, kiedy zaszła taka potrzeba, prostował, że to nie On jest oczekiwanym Mesjaszem. Dopóki nie przyjmiemy Bożego stylu za nasz własny, będzie nam bardzo trudno rozpoznawać, rozeznawać i przyjmować znaki czasu, a także akceptować Boże działanie w naszej codzienności.

 

Jezu, pragnę wciąż na nowo odnajdywać Cię w tym, co jest proste, ubogie i pokorne.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 17, 10-13)

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?». On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...