Aktualności

2024-06-11 16:30

Ewangelia na dziś – 12 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) – Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

(…) Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

————–

Jezus całym swoim życiem pokazuje nam, jak wypełnić miłością i sensem to, co Bóg do tej pory objawił. Chodzi o to, aby żyć i nauczać Bożych przykazań, które dla chrześcijanina powinny być pierwszorzędne, a nie ludzkich praw i przepisów. Aby być wiarygodnym nauczycielem dróg Bożych, trzeba najpierw samemu żyć Bożym prawem, czyli najpierw wypełniać, a potem nauczać.

 

Jezu, mój Królu, proszę, abym zapraszał innych do tego, czym sam już żyję, idąc za Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 17-19)

Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...