Aktualności

2023-09-10 16:11

Ewangelia na dziś – 11 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 6, 6-11) – Uzdrowienie w szabat

(…) Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić?

————–

Chcąc być we wspólnocie z Bogiem, trzeba troszczyć się o ludzi, których On stawia na naszej drodze – upominanie, również jest tą troską. Nie ma przecież spotkań przypadkowych. Powinniśmy więc i my uczyć się wyobraźni miłosierdzia, stawać się wrażliwi na ludzkie potrzeby. Jezus chcąc uratować grzeszników zapłacił życiem, a my co mamy do stracenia…

 

Jezu, mój Królu, pomóż mi przejmować się losem moich braci i sióstr. Przepędź z mojego serca znieczulicę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 6-11)

Uzdrowienie w szabat

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Podnieś się i stań na środku”. Podniósł się i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć?”
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...