Aktualności

2020-09-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 6, 39-42) – Obłuda

(…) Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz.

————–

Tak naprawdę to do końca życia będziemy zmagać się z belką obecną w naszym oku. Jednak pokusa usuwania drzazg z oczu innych może być bardzo silna. Nie mogę zmieniać innych. Mogę zmienić tylko siebie. To nie namawianie czy zmuszanie innych, lecz odwaga osobistego nawrócenia jest dla innych największą inspiracją i zachętą do przemiany życia.

 

Jezu, proszę Cię o pokorę serca, abym przestał zmieniać innych i dla Ciebie zechciał przemieniać siebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 39-42)

Obłuda

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...