Aktualności

2019-09-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 20-26) – Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

(…) Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

————–

Pozwól mi, Panie, doświadczać głodu Twojej obecności w moim sercu, abym nie dał się podporządkować duchowi tego świata. Niech miłość okazywana bliźnim będzie znakiem przejścia ze śmierci grzechu do życia łaski.

EWANGELIA  (Łk 6, 20-26)

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...