Aktualności

2020-01-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Łk 5, 12-16) – Jezus cudownie uzdrawia

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. 

————–

Jezus głosi i uzdrawia. On nigdy nie działa sam, lecz zawsze w komunii miłości z Ojcem. Jezus nie tylko mówi o miłości, On najpierw nią żyje, a potem się nią dzieli z ludźmi, których spotyka. To miłość i tylko miłość: wskrzesza, oczyszcza, leczy, poucza, uwalnia, daje poczucie bezpieczeństwa, przywraca sens, czyni wszystko nowym.

 

Proszę Cię, Jezu, aby to, kim jestem i co czynię, każdego dnia coraz bardziej wypływało z mojej miłości ku Tobie i ku niej prowadziło.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 5, 12-16)

Jezus cudownie uzdrawia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...