Aktualności

2022-08-10 16:11

Ewangelia na dziś – 11 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 18, 21 – 19, 1) – Przypowieść o niemiłosiernym słudze

(…) Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?

————–

Dziesięć tysięcy talentów porównać by można do całego polskiego budżetu na rok 2022. Chodzi więc o kwotę, której nie tylko nikt nie mógł mieć, a tym bardziej pożyczyć, ale także o kwotę, która wyraźnie obrazuje nasze zobowiązanie wobec Boga, jak wygląda nasz dług wobec Stwórcy i Zbawiciela.

 

Jezu, mój Królu, wybaczenie aż siedemdziesiąt siedem razy to heroizm, na który mnie nie stać. Skoro jednak Ty wybaczyłeś mi nieskończenie razy więcej, więc ja także pragnę uczyć się codziennego wybaczania.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 18, 21 – 19, 1)

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...