Aktualności

2021-10-10 17:11

Ewangelia na dziś – 11 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) – Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

(…) To plemię jest plemieniem przewrotnym.

————–

Domagamy się znaków, a przecież wciąż jesteśmy świadkami licznych uzdrowień fizycznych i duchowych. Ale nam wciąż mało, jesteśmy jak to plemię przewrotne. Największym znakiem Jezusa dla nas jest Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie. I to jest znak Jonasza. Jezus dokonał tego z miłości do nas, abyśmy mieli życie wieczne. Otwórzmy serca na Boże wezwanie do nawrócenia.

 

Jezu, Ty posyłasz na drogi mojego życia tych, którzy mają mi pomóc w nawróceniu. Daj mi serce otwarte na ich wezwania.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...