Aktualności

2021-03-10 17:11

Ewangelia na dziś – 11 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Łk 11, 14-23) – Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

(…) Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.

————–

Współcześnie może przerażać niewiara w złe duchy. Tymczasem „grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu” – przestrzegał papież Pius XII. Zatrważa też brak wiary w moc Boga. Zatem powinniśmy być jak ewangeliczny „ktoś silny i uzbrojony”, strzec naszego sumienia. Sami jednak nie damy rady, zadbajmy więc, aby Jezus – nasza moc – był obecny w naszym życiu, abyśmy byli blisko Niego, a On będzie nas chronił i nam pomagał.

 

Jezu, proszę, zamieszkaj w moim sercu, abym był człowiekiem prawego sumienia.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 14-23)

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...